รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา


 บันทึกโดย Admin  03 ม.ค. 2562
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ช่วยงานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ จำนวน  1  อัตรา

โดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1. เพศชาย และอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. เป็นผู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม WORD, EXCEL, POWER POINT ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่  11  มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.   (เฉพาะวันทำการ)  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น 2  ตึกเยาวมาลย์  โรงเรียนเทพศิรินทร์

สอบคัดเลือก  ในวันที่  14  มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. 
   ณ  ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 2  ตึกเยาวมาลย์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ทั้งนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าชม : 1865