ประกาศรายชื่อผู้แทนสอวน ชีววิทยา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561


 บันทึกโดย Admin  27 มี.ค. 2562


กำหนดการ ให้ผู้แทนศูนย์สอวน.ชีววิทยา ปีการศึกษา 2561 มาพร้อมกัน
ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
เวลา 06.30น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
พร้อมแบบตอบรับผู้แทนฯ
(ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง)

กำหนดการแข่งขัน และกิจกรรม
สำหรับจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ และอื่นๆ
>> https://tbo16.mwit.ac.th <<


download
>> แบบตอบรับการเข้าแข่งขันฯ ของผู้แทนศูนย์ฯ <<
>> เอกสารประกาศผลฯ <<
>> คะแนนทั้งหมด <<
ผู้เข้าชม : 5550