ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 98 เครื่องฯ


 บันทึกโดย Admin  02 ส.ค. 2562


ประกาศ โรงเรียนเทพศิรินทร์

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 98 เครื่อง และอุปกรณ์สนับสนุน
การทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------

ตามประกาศ โรงเรียนเทพศิิรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 98 เครื่อง และอุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562


เนื่องจาก ไม่มีผู้เสนอราคา


โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่--> https://admin.debsirin.ac.th/FILEMGR/cancel.jpg

ผู้เข้าชม : 562