เชิญชวนเด็กเทพฯ อวดฝีมือกดชัตเตอร์ ในการประกวดภาพถ่าย


 บันทึกโดย Admin  27 ส.ค. 2562


ขอเชิญชวนชาวเทพศิรินทร์ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดภาพถ่ายตึกแม้นศึกษาสถาน โรงเรียนเทพศิรินทร์” ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ 

โดยผลงานจะต้องเป็นภาพถ่ายที่นําเสนอมุมต่างๆ ของ "ตึกแม้นศึกษาสถาน" ที่แสดงถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรม ความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจของนักเรียนเทพศิรินทร์ต่อสถานที่สำคัญแห่งนี้ ภายใต้แนวคิด "7 ทศวรรษ กุญแจสำคัญสู่อนาคตของนักเรียนเทพศิรินทร์" โดยผู้เข้าประกวดสามารถสะท้อนความคิดผ่านผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สื่อความหมายในเชิงบวกเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่มีต่อสถาบัน มีการจัดองค์ประกอบของภาพสีแสงเงาได้อย่างสวยงาม 

***ทั้งนี้การเข้าไปถ่ายภาพต้องให้ความเคารพต่อสถานที่ ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนหากอยู่ในช่วงเวลาราชการ***

สามารถอ่านรายละเอียดข้อกำหนดในการส่งผลงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานผ่าน Email ได้ที่  รายละเอียดการประกวด 

การส่งผลงานประกวด 

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 (สิ้นสุดเวลา 18.00 น.) โดยส่งผ่านช่องทาง Email : BookofDebsirin@gmail.com หรือ กรอกผ่านแบบฟอร์มในลิงค์ https://forms.gle/zDkxnmvHkvU2p6Zp8 (เลือกส่งช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

ที่มา : https://www.facebook.com/BookOfDebsirin

ผู้เข้าชม : 1259