ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย ตึกภาณุรังษี


 บันทึกโดย Admin  15 ต.ค 2562

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย อาคารภาณุรังษี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,259,390.00 บาทถ้วน

download >> เอกสารประกวดราคาห้องน้ำชาย <<


download >> เอกสารประกวดราคาห้องน้ำชาย <<

ผู้เข้าชม : 1023