กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2563


 บันทึกโดย Admin  20 ก.พ. 2563ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร


สามารถดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครจากเว็บไซต์โรงเรียน หรือ รับได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ / สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ผู้เข้าชม : 6289