งานวันครบรอบชาตกาล ๑๐๘ ปี


 บันทึกโดย Admin  18 มี.ค. 2556

กำหนดการ งาน ๑๐๘ปี ศรีบูรพา

วันครบรอบชาตกาล ๑๐๘ปี ศรีบูรพา กุหลาบ สายประดิษฐ์

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเทพศิรินทราวาส และโรงเรียนเทพศิรินทร์

จัดโดย กองทุนศรีบูรพาร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์   กิจกรรมช่วงเช้า   

   ๙.๓๐น.                      พร้อมกันที่หน้าลานประดิษฐานอัฐิศรีบูรพา (ลานต้นนิโครธ)
                                       วางดอกไม้เคารพอัฐิกุหลาบ  สายประดิษฐ์
   ๑๐.๓๐น.                    บำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ศรีบูรพา  ที่บริเวณห้องโถงตึกแม้นศึกษาสถานโรงเรียนเทพศิรินทร์
   ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องเรียนตึกแม้นศึกษาสถาน
                                       (พร้อมกับรับฟังการบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีไทยของโรงเรียนเทพศิรินทร์)
   ๑๒.๓๐ น. - ๑๓.๓๐ น.  ชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์


   กิจกรรมช่วงบ่าย     ณ ห้องประชุม  ตึกเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์

   ๑๓.๓๐น.                   ลงทะเบียน และชมนิทรรศการผลงานของต้นกล้าศรีบูรพา
   ๑๔.๐๐น.                   กล่าวต้อนรับโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์และประธานกรรมการกองทุนศรีบูรพา
   ๑๔.๑๕น.                   ชมัยภร แสงกระจ่าง อ่านบทกวีถึงศรีบูรพา
                                      (อ่านทำนองเสนาะโดยนักเรียนเทพศิรินทร์)
   ๑๔.๓๐น.                  รายการ ศรีบูรพากับโรงเรียนเทพศิรินทร์
                                      - กล่าวแนะนำโดยดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์และฉายวิดีทัศน์
                                      - พิธีมอบทุนจากกองทุนศรีบูรพาให้นักเรียนเทพศิรินทร์
   ๑๕.๑๕น.                   รายการเสวนา  ประชาธิปไตยกับศรีบูรพา
                                        โดย  นิวัต พุทธประสาท     – นักเขียนและนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
                                                รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน – กรรมการกองทุนศรีบูรพา
                                                ชมัยภร แสงกระจ่าง  – ผู้เขียนหนังสือประวัติศรีบูรพา
                                   ดำเนินรายการโดย  ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
 
 พิธีกร    บูรพา อารัมภีร และวโรบล  พันธ์แก้ว

ผู้เข้าชม : 2281