ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  22 ก.พ. 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 ประจำปี 2565 ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ดังนี้
1. นายชัยวัฒน์ ศิวกฤษดิ์
2. นายประภวัต สว่างวงศ์
3. นายปาณชัย แสงสว่าง
4. นายอนาวิล โชคนิติสวัสดิ์
5. นายอามีน ประเสริฐแสง
โดยมีคุณครูผู้ควบคุมดูแลฝึกซ้อมทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่
คุณครูยุพยง ยงกิตติคุณา ,คุณครูคณิต แซ่เต็ง ,คุณครูวรวุฒิ อาจเดช และคุณครูอัญชลีพร แซ่ตั้ง

ผู้เข้าชม : 1670