ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  30 มี.ค. 2565


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ประเภทสอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์


รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ประเภทสอบคัดเลือกและมีเงื่อนไขพิเศษ

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ผู้เข้าชม : 12572