ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  31 มี.ค. 2565

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ประกาศคะแนนสอบ


รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ

ประกาศคะแนนสอบ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน

ประกาศคะแนนสอบ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกประเภทสอบคัดเลือกและมีเงื่อนไขพิเศษ





รายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น.

ณ ตึกเยาวมาลย์ ห้อง 147

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 5822