เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  07 เม.ย. 2565
นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวและมอบตัว 
ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
 ระหว่างเวลา09.00 - 10.00 น. ณ ตึกเยาวมาลย์ ชั้น 4 ห้อง147

หากนักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 2932