เรียกรายงานตัวและมอบตัวตามลำดับคะแนน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  07 เม.ย. 2565
นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวและมอบตัว
ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น.
ณ ตึกเยาวมาลย์ชั้น  4 ห้อง 147

หากนักเรียนไม่รายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 2574