กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ไปแข่งขันภูมิศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565


 บันทึกโดย Admin  18 เม.ย. 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม https://admin.debsirin.ac.th/FILEMGR/S__21880877.jpgขอแสดงความยินดีกับนายอนาวิล  โชคนิติสวัสดิ์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแข่งขันภูมิศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 


ผู้เข้าชม : 566