รายชื่อสถานที่ขายระเบียบการแอดมิชชั่นปี 2556


 บันทึกโดย Admin  19 มี.ค. 2556

                          รายชื่อสถานที่ขายระเบียบการแอดมิชชั่นปี 2556
เริ่มขายพร้อมกันทั่วประเทศ 4 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป


  กรุงเทพมหานคร  
          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ)
          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตึกสำนักงานอธิการบดี)
          - สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ข้าง ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ใกล้ BTS พญาไท)

  ภาคกลาง  
          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (สำนักทะเบียนและประมวลผล ยิม 3)
          - มหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร ภปร.ชั้น 1)
          - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (กองกิจการนิสิต)

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
          - มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำนักบริการ และพัฒนาวิชาการ ชั้น 1)
          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อาคารศูนย์บริการการศึกษา)
          - มหาวิทยาลัยนครพนม (อาคารสำนักงานอธิการบดี)
          - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาคารกองบริการการศึกษา ชั้น 2)
          - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา)

  ภาคใต้  
          - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารไทรบุรี จ.นครศรีธรรมราช (ศูนย์บริการการศึกษา)
          - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ที่ทำการไปรษณีย์สาขา มอ.หาดใหญ่)


  หรือ download ระเบียบการเป็นไฟล์ PDF ได้ 2 ช่องทาง  
          - www.cuas.or.th (เว็บหลักอย่างเป็นทางการ)
          - www.dek-d.com/admission

ที่มา : http://www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 2277