รายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


 บันทึกโดย Admin  24 พ.ค. 2565

ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวเปลี่ยนแผนการเรียน
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 – 8.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
 กรณีได้รับอนุมัติข้ามแผนการเรียนให้
นำหนังสือเรียนมาคืนเพื่อรับหนังสือเรียนตามแผนการเรียนต่อไป

ผู้เข้าชม : 2075