DS-Pretest'66 #โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เพื่อเตรียมศึกษาต่อ ม.1


 บันทึกโดย Admin  14 ธ.ค. 2565


ระบบรับสมัคร https://pretest.debsirin.ac.th/


>>พิมพ์บัตรประจำตัวสอบหลังชำระเงิน 1 วันทำการ<<
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) 
จึงไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งและรอผู้สมัครสอบในสนามสอบ


ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE Official Account
  @debsirin


หรือแสกน QR Code

ผู้เข้าชม : 8871