ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ DS Pre-test'66


 บันทึกโดย Admin  06 ม.ค. 2566

ประกาศผลสอบ DS Pre-test'66 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ DS Pre-test'66  

คลิก --> ประเภทห้องเรียนทั่วไป

คลิก --> ประเภทห้องเรียนพิเศษ


คลิก -->  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ


ดาวน์โหลดใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
หรือแสดงผลการตรวจเป็นรูปถ่าย
ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุล วัน เวลา ที่ตรวจ
ตัวอย่างบัตรประจำตัวสอบ

ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครคลิก -->  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
ตัวอย่างการระบายกระดาษคำตอบขออภัยในความไม่สะดวก
โรงเรียนไม่มีที่จอดรถให้บริการ
ขอให้ผู้สมัครเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ
และไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE Official Account
  @debsirin


หรือแสกน QR Code

ผู้เข้าชม : 9214