ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประเภทสามัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 1-4 และ แนวปฏิบัติการขอแก้ไขเพิ่มเติมราย


 บันทึกโดย Admin  12 ม.ค. 2566

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ และกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประเภทสามัญ หน่วยเลือกตั้งที่ 1-4 

แนวปฏิบัติการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกสามัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร

ผู้เข้าชม : 449