การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  26 ก.พ. 2566

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น


เปิดรับสมัคร


ความสามารถพิเศษ

รับสมัคร วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2566

ห้องเรียนทั่วไป

รับสมัคร วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566


--->ระบบรับสมัครนักเรียน

https://admission.debsirin.ac.th/ห้องเรียนทั่วไป

ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566


ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและการพักอาศัยอยู่จริง


ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ความสามารถพิเศษ


รายละเอียดความสามารถพิเศษ ประเภทต่าง ๆ


ห้องเรียนพิเศษประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 

ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนมาในวันสอบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE Official Account
@debsirin


หรือแสกน QR Code

ผู้เข้าชม : 69954