การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  31 ม.ค. 2566

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น


เปิดรับสมัคร

ห้องเรียนพิเศษ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องเรียนทั่วไป 11-15 มีนาคม 2566

---> ระบบรับสมัครนักเรียน


ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566   


ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566  


ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566


ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2566 


ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2566 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE Official Account
  @debsirin


หรือแสกน QR Code

ผู้เข้าชม : 4316