การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  13 ก.พ. 2566

เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3

วันที่ 29 มกราคม 2566 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) และลำดับ


(เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์)เปิดรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.00 น.

ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. 
(เฉพาะนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์)


แนะนำเข้าระบบโดยใช้ Chrome

ผ่านอีเมลล์  @debsirin.ac.th เท่านั้น


ผู้เข้าชม : 5958