รายงานจำนวนผู้สมัครสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  24 ก.พ. 2566ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบ

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียนมาในวันสอบ


ผู้เข้าชม : 9806