รายงานจำนวนผู้สมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  17 มี.ค. 2566
ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

และนำมาในวันสอบ พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน


ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ผู้เข้าชม : 3338