ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  22 มี.ค. 2566>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<


ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัว

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566

เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 4

หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 2815