กระดานถาม-ตอบ Admissions


 บันทึกโดย Admin  19 มี.ค. 2556

กระดานถาม-ตอบ Admissions

นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ
และสามารถสอบถามเกี่ยวกับระบบการสอบ Admissions ได้

ที่นี่ Click เลย »

 

 

 

 

สถานที่ติดต่อ

 สถานที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 แผนที่ : อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

 ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2354-5150-2, 0-2610-5434 
               โทรสาร 0-2354-5155-6

 E-mail : contact@cuas.or.th

ที่มา : www.cuas.or.th

ผู้เข้าชม : 1328