ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป


 บันทึกโดย Admin  29 มี.ค. 2566


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สอบคัดเลือกนอกเขตพื้นที่บริการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประเภทสอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษที่มารายงานตัวแล้ว
และเข้าสอบวันที่ 25 มีนาคม 2566

ให้มามอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2566

ลงทะเบียน เวลา 8.00  - 8.30 น.

ผู้เข้าชม : 33495