ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป


 บันทึกโดย Admin  29 มี.ค. 2566
ประกาศคะแนนสอบนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษที่มารายงานตัวแล้ว
และเข้าสอบวันที่ 26 มีนาคม 2566

ให้มามอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2566

ลงทะเบียน เวลา 8.00  - 8.30 น.ผู้เข้าชม : 25232