เรียกรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  08 พ.ค. 2566นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
เอกสารการมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน และผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา)
2.สำเนา ปพ1. 
3.ชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking
ผู้เข้าชม : 1384