เรียกรายงานตัวและมอบตัว ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ GSMP ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  09 พ.ค. 2566

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศมามอบตัวพร้อมผู้ปกครอง
เอกสารการมอบตัว
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา นักเรียน และผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดา มารดา)
2.สำเนา ปพ1. 
3.ชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่าน Mobile Banking

ผู้เข้าชม : 1644