ช่องทางการบริจาคเพื่อการศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  18 พ.ค. 2566

ช่องทางบริจาคเพื่อการศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์

เพื่อลดหย่อนภาษี 2 เท่า 3 บัญชี ดังนี้

1.บริจาคเข้ารายได้สถานศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)


2. บริจาคเข้าโครงการบริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)


3. บริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)


ผู้เข้าชม : 846