ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ INNOVEDEX Robotics Competition Thailand ๒๐๒๓


 บันทึกโดย Admin  22 มิ.ย. 2566

ด้วยโครงการการเรียนรู้นวัตกรรมและการศึกษาเชิงประลองร่วมกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในความสนับสนุนของบริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จํากัดได้กำหนดการจัดแข่งขัน หุ่นยนต์ INNOVEDEXRobotics Competition Thailand ๒๐๒๓ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิดเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างเยาวชนให้มี สมรรถนะตรงตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีทักษะ คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

ผู้เข้าชม : 910