ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566


 บันทึกโดย Admin  26 ก.ย. 2566


ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันการเข้าอบรมในระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
รายงานตัวที่ศูนย์อบรมที่ได้รับเลือก โดย

1.โรงเรียนเทพศิรินทร์ >> รายงานตัววันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ อาคารเทิดพระเกียรติชั้น 2 เวลา 08.00น. โปรดติดตามเพจ ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สอวน.ชีววิทยา

2.ศูนย์โรงเรียนหอวัง >> รายงานตัววันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 2 อาคาร 10 เวลา 08.00น.

3.ศูนย์โรงเรียนสตรีวิทยา
>> รายงานตัววันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ใต้อาคารเก้าทศวรรษ เวลา 08.00น.

4.ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี >> รายงานตัววันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 ณ ลานหน้าอาคาร 1 เวลา 08.30น.

5.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ >> รายงานตัววันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม2566 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์(ห้องโสตทัศนศึกษา) เวลา 08.00น.

ผู้เข้าชม : 62512