การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


 บันทึกโดย Admin  09 มี.ค. 2567

สมัครออนไลน์ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน

สมัครสอบ -> https://admission.debsirin.ac.th
    ประกาศรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและการพักอาศัยอยู่จริง

เปิดระบบ 9 มี.ค. 2567 เวลา 8.00 น.


ปิดระบบ  13 มี.ค. 2567  16.30 น.ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 
ผู้เข้าชม : 74644