ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ)


 บันทึกโดย Admin  26 มี.ค. 2556

โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์


 >> สาขาที่เปิดรับ
           สาขาวิชา
อินเดียศึกษา (นานาชาติ)


 >> จำนวนรับ
           จำนวน   80   คน


 >> คุณสมบัติผู้สมัคร
    - ม.6 , เด็กซิ่ว, เทียบเท่า
    - มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • IELTS ระดับ 4.0 ขึ้นไป
  • TOEFL  97 คะแนนขึ้นไป
  • PBT 400 คะแนนขึ้นไป
  • IBT 32 คะแนนขึ้นไป
  • TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป


 >> เกณฑ์ในการคัดเลือก
    -
 สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอินเดียศึกษา  90%
    - 
สอบสัมภาษณ์  10%


 >> จำหน่ายใบสมัคร

  • ซื้อใบสมัครด้วยตัวเอง 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2556 ราคาชุดละ 300 บาท ซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์), ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์(รังสิต) และ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศาลาพระเกี้ยว, จามจุรีสแควร์ และ สยามสแควร์)
  • สั่งซื้อในสมัครทางไปรษณี 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2556 ราคาชุดละ 340 บาท >> กำหนดการ

    - สมัครด้วยตัวเอง 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2556
    - สมัครทางไปรษณีย์ 18 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2556

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  3 มิถุนายน 2556
    - สอบข้อเขียน  7 มิถุนายน 2556 (9.00-12.00 น.)
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  14 มิถุนายน 2556
    - สอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2556
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มิถุนายน 2556


* น้อง ๆ สามารถสอบ TU-GET กรณีพิเศษหากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ โดยสมัครได้ 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2556 สอบ 7 มิถุนายน 2556 (13.00-16.00 น.)

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์           เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดรับน้อง ๆ ทุกสายการเรียน และไม่มีกำหนด GPAX ขั้นต่ำด้วย ส่วนใครไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ข้างต้นก็สามารถสอบรอบพิเศษได้จ้า และโครงการนี้ไม่เกี่ยวกับแอดมิชชั่นนะคะ ไม่มีตัดสิทธิ์แน่นอน ไม่ใช่ O-NET ไม่ใช่ GAT PAT เอาเป็นว่าถ้าใครไม่มีคะแนนไหนเลยแล้วสนใจเกี่ยวกับอินเดียศึกษาก็รีบสมัครเลย

ที่มา : www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 1279