ประกาศรายชื่อนักเรียน กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567


 บันทึกโดย Admin  31 มี.ค. 2567

กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 - 11 เมษายน 2567  


วันที่ 1 เมษายน 2567

เวลา 7.45  เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 8.30 - 14.30 น. เริ่มเรียนตามตารางเรียน 

วันที่ 11 เมษายน 2567

ทดสอบท้ายกิจกรรม


ประกาศรายชื่อนักเรียน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567ตารางเรียน ชั้น ม.4
หมายเหตุ 

โรงเรียนมีบริการจำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม โดยชำระเป็นเงินสด หรือ แสกนจ่ายผ่านแอพลิเคชั่น


ผู้เข้าชม : 3216