ทปอ. สรุปแอดมิชชั่นและสอบ GAT-PAT ปี 57


 บันทึกโดย Admin  27 มี.ค. 2556

GAT-PAT


ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงหลังการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมได้มีมติตรงกันในการเลื่อนปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (แอดมิชชั่นกลาง) ประจำปีการศึกษา 2557 และการสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ให้มาอยู่ในช่วงเดียวกัน คือ เดือนมกราคม มีรายละเอียดดังนี้

 • รับสมัครสอบวิชา 7 วิชาสามัญ : วันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน 2556
 • กำหนดการสอบ 7 วิชาสามัญ : วันที่ 4 – 5 มกราคม 2557
 • รับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 : วันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2556
 • กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1/2557 : วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2556
 • ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 : วันที่ 19 มกราคม 2557
 • การสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2556 :สอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 • ประกาศผลสอบโอเน็ต : ต้นเดือนเมษายน 2557
 • รับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 : วันที่ 15-26 มกราคม 2557
 • กำหนดการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557 : วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2557
 • ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 : วันที่ 27 เมษายน 2557

ทั้งนี้ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ ไปยังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง วันที่ 5 มิถุนายน 2557

ส่วนรายละเอียดปฏิทินการคัดเลือกฯ ในระบบกลาง (แอดมิชชั่น) 2557 มีดังต่อไปนี้

 • จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2557 : วันที่ 5 – 15 มิถุนายน 2557
 • รับสมัครแอดมิชชั่น : วันที่ 8 – 15 มิถุนายน 2557
 • ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น : วันที่ 8 – 17 มิถุนายน 2557
 • ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกฯ : วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2557
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 28 มิถุนายน 2557
 • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ที่มา : http://www.tlcthai.com

ผู้เข้าชม : 2063