การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2556


 บันทึกโดย Admin  13 เม.ย. 2556

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - สอท
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  
ประจำปีการศึกษา 2556 

ระหว่างวันที่ 11 - 21 เมษายน 2556

ระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2556 

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้เข้าชม : 1460