>>>เตือน..!!!! นักเรียน Admission'56


 บันทึกโดย Admin  29 เม.ย. 2556

         วันสุดท้ายมาถึงแล้ว  
 28-30 เม.ย 2556 

ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ 
     ทาง Website: www.cuas.or.thผู้เข้าชม : 1547