3 ลูกแม่รำเพย ฉลุย...! การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ


 บันทึกโดย Admin  27 เม.ย. 2556

ร่วมแสดงความยินดีกับ   3 ลูกแม่รำเพย คนเก่ง  


                      

 นายเฉลิมชัย ชุมแสงโชติสกุล    นายณัฐกร เจียวท่าไม้       นายสวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์  


ผ่านการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2556 
จัดขึ้น ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 4 - 9 เมษายน 2556

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ เป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ซึ่งระยะเวลาการแข่งขันแต่ละวิชาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ ใช้ผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป


ที่มา : http://www.posn.or.th/images/stories/name-tbo2013.pdf

ผู้เข้าชม : 2764