รับตรง เคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2 จุฬาฯ


 บันทึกโดย Admin  29 เม.ย. 2556

อัพเดทข่าวรับตรงคราวนี้จะมาอัพเดทรับตรงของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตอนนี้เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเวิชาคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2  รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย ^_^

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง เคมีประยุกต์(นานาชาติ) รอบ 2 จุฬาฯแขนงวิชาที่เปิดรับ

- แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
- แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ


จำนวนรับ : 30 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ นักเรียนสัญชาติไทยที่ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของต่างประเทศ ต้องมีเอกสารการสมัครดังนี้ (ผ่าน 3 ใน 4)

* Transcripts (ใบแสดงผลการเรียน) ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
* มีผลสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT I
   (Critical Reading) หรือ CU-AAT หรือ CU-TEP 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
* มีผลสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT (Math Section) หรือ SAT I (Math)
   
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
* มีผลสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-ATS (เคมี) หรือ CU-ATS (Nano เคมี) หรือ
   SAT II (Chemistry) หรือ แบบทดสอบอื่นวิชาเคมีที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบวิชาการ
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • นักเรียนที่มิใช่สัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของต่างประเทศ ต้องมีเอกสารการสมัครดังนี้ (ผ่าน 3 ใน 4)

* Transcripts (ใบแสดงผลการเรียน) ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75
* จดหมายรับรองจากผู้สอน 1 ฉบับ และ จากผู้อำนวยการหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ หรือ
   มีผลสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTSหรือ SAT I 
   (Critical Reading) หรือ CU-AAT หรือ CU-TEP  
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
* มีผลสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ CU-AAT (Math Section) หรือ SAT I (Math)
   
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
* มีผลสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ CU-ATS (เคมี) หรือ CU-ATS (Nano เคมี) หรือ
   SAT II (Chemistry) หรือ แบบทดสอบอื่นวิชาเคมีที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบวิชาการ
   แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง เคมีประยุกต์(นานาชาติ) รอบ 2 จุฬาฯ   เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว!! รับตรง เคมีประยุกต์(นานาชาติ) รอบ 2 จุฬาฯการขอใบสมัคร

ขอใบสมัครได้ที่
       สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (นานาชาติ) BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทร : 02-218-7600-1
e-mail : learnbsac@gmail.comกำหนดการรับสมัคร

สมัคร  1 - 15 พฤษภาคม 2556   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์20 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์22 - 23 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา31 พฤษภาคม 2556
ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์5 - 6 มิถุนายน 2556วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง ที่ BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 - 15 พฤษภาคม 2556 (8.30-16.00)
สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครไปที่ BSAC International Office ห้อง 1122
  ชั้น 11 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
  ตั้งแต่ 1 - 13 พฤษภาคม 2556  
(ถือวันประทับตราไปรษณีย์)


เกณฑ์ในการตัดสิน

- ผลสอบต่าง ๆ
- เอกสารการสมัครครบถ้วน
- การสอบสัมภาษณ์


ระเบียบการ คลิกที่นี่

           ย้ำอีกครั้งนะว่าเอกสารเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอย่างน้อย 3 ใน 4 ข้อที่กำหนดไป ไม่งั้นจะถือว่าขาดคุณสมบัติ  แล้วก็อย่าลืมตรวจสอบอีกครั้งว่าเอกสารที่ต้องส่งไปมีอะไรบ้าง รูปถ่ายกี่นิ้วกี่รูป รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารด้วยล่ะ ใครจะสมัครก็อย่ารอช้ารีบขอใบสมัครด่วน ๆ 

ที่มา : www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 2718