ม. เชียงใหม่ (ภาคพิเศษ) รับตรง จัดเต็ม 5 คณะ 385 ที่นั่ง


 บันทึกโดย Admin  29 เม.ย. 2556

      เริ่มเปิดรับสมัครแล้วครับ รับตรง 56 

    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคพิเศษ) ปีนี้ปีแรกรับจัดเต็ม 5 คณะ 385 ที่นั่ง รายละเอียดเป็นยังไง  นำมาฝากกันแล้วครับ ไปดูกันเลย

เด็กดีดอทคอม :: เริ่มแล้ว!! รับตรง ม.เชียงใหม่ (ภาคพิเศษ) 5 คณะ 385 ที่นั่ง


คณะที่เปิดรับ
           - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รับ 30 ที่นั่ง
                    สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 20 ที่นั่ง
                    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ 50 ที่นั่ง
           - คณะนิติศาสตร์ รับ 135 ที่นั่ง
           - คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
                    สาขาการระหว่างประเทศ รับ 50 ที่นั่ง
           - คณะบริหารธุรกิจ รับ 70 ที่นั่ง
           - คณะเศรษฐศาสตร์ รับ 30 ที่นั่ง

คุณสมบัติ
           - ม.6, ปวช.3, หรือเด็กซิ่ว
           - มีผลคะแนน O-NET และ GAT PAT

กำหนดรับสมัคร
           26 เม.ย.56 - 10 พ.ค.56 - รับสมัครทาง http://www.reg.cmu.ac.th/
           11 พ.ค.56 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (เฉพาะคณะวิศวฯ และคณะนิติฯ)
           14 พ.ค.56 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ทุกคณะ)
           16 พ.ค.56 - สอบสัมภาษณ์
           20 พ.ค.56 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


อ่านระเบียบการทั้งหมด คลิกที่นี่

ที่มา : www.dek-d.com

ผู้เข้าชม : 1268