เด็กเทพฯ คว้า เหรียญทองแดง ในงาน TOI 9


 บันทึกโดย Admin  16 ส.ค. 2556


การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9
7-10 พฤษภาคม 2556
ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           นายชวิน  เอี่ยมวรวุฒิกุล 

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4


ผู้เข้าชม : 2007