เด็กเทพศิรินทร์ 2 เหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ


 บันทึกโดย Admin  16 ส.ค. 2556

ร่วมแสดงความยินดีกับ   2 ลูกแม่รำเพย คนเก่ง  


               

     นายณัฐกร เจียวท่าไม้             นายสวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์  


คว้า เหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2556 
จัดขึ้น ณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 4 - 9 เมษายน 2556

ที่มา : http://www.sci.nu.ac.th/TBO10/

ผู้เข้าชม : 2569