นักเรียนเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2556


 บันทึกโดย Admin  16 ส.ค. 2556

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับลูกแม่รำเพย

นายกฤตธัช ศิลป์จารุ นักเรียนชั้น ม.5/1 

เข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2556 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี 
จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยจัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าชม : 2582