จริงหรือไม่? ที่ ''จินตนาการ'' จะผสานกับศาสตร์แห่ง ''หุ่นยนตร์'' คำตอบอยู่ที่นี่แล้วววววว


 บันทึกโดย Admin  16 ส.ค. 2556

รับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการโดยการส่งผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ
 “หุ่นยนต์กับอนาคตของฉัน” คัดเลือกเยาวชนจำนวน 50 คน 
เพื่อเข้าค่าย 4 วัน 3 คืน ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2556 
โดยตัดสินจากผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาการตัดสิน
โดยคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยคม ผลของการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

เปิดรับสมัครและส่งคลิปวิดีโอ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 สิงหาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 14 กันยายน 2556


รอบสุดท้าย

คัดเลือกเยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายจำนวน 50 คน 

จากผลงานการประดิษฐ์ และคะแนนกิจกรรมภายในค่าย 

เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2014 

ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2557


รางวัล

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

RoboCup Japan Open 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในนามมูลนิธิไทยคม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากมูลนิธิไทยคม 

สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และ BART LAB 

มหาวิทยาลัยมหิดล


ที่มา : http://tcfrobocamp.voicetv.co.th/2013/default

ผู้เข้าชม : 1315