โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ชิงทุนการศึกษารวม ''85,000 บาท''


 บันทึกโดย Admin  16 ส.ค. 2556

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหิดล 2556

หัวข้อ "เธอผู้ไม่ยอมแพ้"


มาช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของผู้พิการ ตลอดจนให้อยู่ร่วมกันอย่างบูรณาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในงานถ่ายทอดสด "สวนดอกร้อยดวงใจ...ใส่ใจผู้พิการ" ผ่านการประกวดภาพยนตร์สั้น

รีบๆ ส่งผลงานเข้าประกวดกันเยอะๆ นะค่ะ
เพราะผลงานของคุณ !!อาจเปรียนชีวิตของคนหลายคนให้สดใสขึ้น!!

>>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและDownloadใบสมัคร<<

ที่มา : http://www.med.cmu.ac.th/HOME/tgdefault.php

ผู้เข้าชม : 1573