น้ำประปาโรงเรียนเทพศิรินทร์ดื่มได้ !!


 บันทึกโดย Admin  29 ก.ค. 2556

น้ำประปา "ชาวเทพศิรินทร์" ดื่มได้


ตามที่การประปานครหลวง ได้ดำเนินการติดตามคุณภาพน้ำประปาภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์
เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน 3 ตัวอย่าง
1. น้ำประปาต่อตรง ก๊อกราวในห้องน้ำข้างโรงอาหาร
2. น้ำผ่านเครื่องกรองจากตู้น้ำเย็น ข้างโรงอาหารตู้ที่ 1 
3. น้ำผ่านเครื่องกรองจากตู้น้ำเย็น ข้างโรงอาหารตู้ที่ 3
ปรากฎว่าการทดสอบได้ " เกณฑ์น้ำดื่มตามค่าแนะนำขององค์กรอนามัยโลก ปี 2006 "ผู้เข้าชม : 1511