แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรกลางคืน ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรวันหยุดราชการ และผู้ตรวจเวร ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556‏


 บันทึกโดย Admin  30 ก.ค. 2556

ที่มา : http://www.debsirin.ac.th/uploads/e84b5659eb3a731647b10bc2df1820b9.pdf

ผู้เข้าชม : 961