ศึกน้ำลาย เทพศิรินทร์ ปะทะ เตรียมอุดมศึกษา


 บันทึกโดย Admin  19 ส.ค. 255610 สิงหาคม 2556 นี้ เวลา08.00-16.00น. 

ที่ อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พบกับกิจกรรมเสวนาวิชาการเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาอาเซียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

ในหัวข้อ
"ต่อให้นานเพียงใด ไทยแท้จะยังคงเป็นไทยแท้?
"ความเป็นไทยในกระแสอาเซียน(THAINESS IN THE ASEAN WAY)"  

     ร่วมวิเคราะห์อัตลักษณ์ ข้อดีข้อเสียของความเป็นไทยเมื่อต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากความสามารถ อาทิ  
- ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณดำรง พุฒตาล ผู้มากประสบการณ์ในการเดินทางรอบอาเซียน 
- ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่สามารถแก้ไขอุปสรรคนี้ได้โดยตรง 
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญอีกมากมาย


และ

กิจกรรมโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอบชิงชนะเลิศ
ระหว่าง 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์  กับ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยในรองรองชนะเลิศ
เทพศิรินทร์ ล้ม สวนกุหลาบเตรียมอุดม ล้ม  วชิราวุธ


ที่มา : ASEAN Thailand Youth Community

ผู้เข้าชม : 2364