งานไหว้ครูดนตรีไทย และการจัดทำหนังสือที่ระลึก


 บันทึกโดย Admin  07 ส.ค. 2556

งานไหว้ครูดนตรีไทย










กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย โขน ละคร และหนังใหญ่ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทิดพระเกียรติ 









โรงเรียนเทพศิรินทร์จึงได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพร้อมสูจิบัตร เพื่อยกย่องและเผยแพร่ประวัติและผลงานการประพันธ์เพลงของครูอุทัย  แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปี 2552 ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการแก่วงดนตรีไทยและโรงเรียนเทพิรินทร์ โดยได้ประพันธ์บทเพลงโหมโรงเทพศิรินทร์ สามชั้น และเพลงเทพนฤมิต เถา ซึ่งเป็นเพลงที่ถือเป็นแบบอย่างในการประพันธ์เพลงไทย




จึงได้ขอความอนุเคราะห์ในการสบับสนุนงบประมาณมายัง ท่าน/หน่วยงาน เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกพร้อมสูจิบัตรตามกำลังศรัทธา 

สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่  ครูอาทร  ธนวัฒน์  โทร.081-880-0687

ผู้เข้าชม : 3355