กำหนดการประชุมครูฟิสิกส์กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน(กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์-2556)


 บันทึกโดย Admin  29 ส.ค. 2556

โรงเรียนเทพศิรินทร์(แม่ข่าย)กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน

แจ้งกำหนดการประชุมครูฟิสิกส์กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายภาคกลางตอนบน เพื่อเตรียมการการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 
ในวันที่ 6 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์
โดยโรงเรียนได้จัดทำและส่งหนังสือเชิญ(อย่างเป็นทางการ) มายังโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ คาดว่าจะได้รับหนังสือดังกล่าวภายใน วันที่ 18 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

และสามารถ Download แบบฟอร์มการตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่ Website ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ (www.sci-info-ds.com) 
http://www.sci-info-ds.com

ที่มา : http://www.sci-info-ds.com

ผู้เข้าชม : 1290